Терапия

kids

Обтурации

 Традиционните зъбни възстановявания, в зависимост от степента на разрушение на зъба, могат да бъдат изработени в стоматологичния кабинет /директни/ или в лаборатория /индиректни/ възстановявания. 
Директните възстановявания /обтурации или пломби/ могат да бъдат изработени от фотополимери, гласйономери или компомери. Индиректните възстановявания /инлеи, онлеи/ могат да бъдат изработени от злато, керамика, цирконий или метал.

Кореново лечение

Вследствие на дълбок кариес или травма, може да се наложи отстраняване на съдово-нервния сноп от зъба и провеждане на кореново лечение. Неговото прецизно изпълнение е задължително за предотвратяване загубата на зъба и по-нататъшни усложнения, свързани с възпаления на костта, образуване на грануломи и кисти. При наличие на недостатъчно здрави зъбни тъкани може да се наложи изграждане на зъба посредством  щифт от фибро-стъкло или метал и обличането му в корона.